دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس دفتر تهران:شهرک غرب،چهار راه سعادت آباد،بلوار دریا پلاک ۴۲

 
اطلاعات تماس:
 تلفن : ۳۷۳۵۳۵۱۱-۰۷۱و۳۷۲۶۴۱۰۳-۰۷۱       
فکس : ۳۷۲۶۲۱۰۲-۰۷۱
کد پستی :     ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷               
پست الکترونیک :  chanc[@]‎‎sutech.ac.ir