حوزه روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

دکتر صدیقه جاهذی

مدیر روابط عمومی

۳۷۳۵۳۵۱۱

مهدی شیخی

مسئول سمعی بصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

امور مربوط به اخبار و اطلاعات دانشگاه

جمع آوری و تمرکز اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی و انتشار آن از طریق رسانه های جمعی

همکاری با صدا و سیما در انجام مصاحبه های مسئولین در زمینه های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و ...

امور سمعی و بصری:

     تهیه فیلم و تیزر های تلویزیونی مربوط به جلسات و نشست های علمی، همایش ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی

     تهیه CD اخبار و اطلاعات

     طراحی بنر، استند، پوستر و ...

امور ارتباطات:

  ایجاد زمینه حسن روابط بین کارکنان و مسئولین دانشگاه

    برقراری ارتباط با سایر سازمان ها به ویژه مراکز همسو

امور تبلیغات و تدارکات:

    پی گیری در برگزاری نمایشگاه های ویژه در راستای معرفی فعالیت های معطوف به هدف های دانشگاه

    انجام امور تبلیغاتی و فرهنگی در فعالیت های علمی و مذهبی

امور سمینارها و کنفرانس ها :

    همکاری در برگزاری جلسه های عمومی دانشگاهی

     همکاری در اسکان دانشگاهیان و مهمانان کنفرانس ها و سمینارها